سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید کعبی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

جریان سیلاب ورودی به دریاچه پشت سد، حاوی ذرات ریز و مواد معلق است که این مواد با کم شدن سرعت جریان درون مخزن، به نسبت وزنشان در طول دریاچه، رسوب می کنند و باعث کاهش عمر مفید سد می شوند. در این مقاله به بررسی جریان چگال درون مخزن پرداخته و معادلات تعادل و مومنتوم برای این نوع جریان معرفی می گردد. برای حل همزمان این معادلات، از روش عددی مستقیم استفاده و مدلی ارائه شده است که قادر به تشابه سازی الگویی از فرسایش و رسوب گذاری در طول زمان می باشد و این مدل با استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده از سد واتس بار آزمایش شده که از مطابقت خوبی برخوردار می باشد.