سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ژیاوه قریشی – کارشناس ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند
داود جلالی وحید – دانشیار- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

دراین مقاله فرایند روانکاری الاستوهیدرودینامیک بین بادامک و پیرو موتور آر – دی از نوع جریان غیر دا ئم تماس خط محدود به صورت دو بعدی و همدما با استفاده از حل همزمان معادله رینولدز و معادله الاستیک سطح با روش عددی تفاضل محدود و نیوتن رافسون، شبیه سازی شده است . برای حل با در اختیار داشتن مشخصات سینماتیکی و سینتیکی پروفیل بادامک موتور آر – دی، با تشکیل ناحیه محاسباتی و حل همزمان معادله رینولدز و معادله الاستیک سطح، حل عددی روانکاری الاستوهیدرودینامیک جریان غیر دا ئم برای سه سرعت زاویه ای مختلف میل بادامک انجام شده است . نتایج نشان می دهد که ناحیه بحرانی از اواخر ناحیه کناری بادامک تا دماغه بادامک یا باز شدگی کامل سوپاپ به دل یل کمتر شدن شعاع انحنا و سرعت میانگین رخ خواهد داد . این موضوع خصوصا در انتهای لبه بادامک های موتور آر – دی که ضخامت فیلم کمینه مطلق بسیار کم است و در آن نقاط اثرات سایش و فقر روغن اتفاق می افتد و شرایط از لحاظ روانکاری بسیار بحرانی است . همچنین در این مقاله تغییرات ضخامت فیلم کمینه به ازای تغییرات زاویه چرخش بادامک جهت مقایسه با حل عددی دیگری ارائه شده است.