سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم یوسفی رمنتی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی
جعفر صادقی – گروه فیزیک؛دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

در این سخنرانی مدل ابعاد اضافی راندل – ساندرام تعمیم یافته و کیهانشناخت پوسته ای را بررسی می کنیم. ابتدا مروری بر نظریه کالوزا کلاین و نتایج فیزیکی آن خواهیم داشت. سپس حل مدل راندال- ساندارم تعمیم یافته را بدست خواهیم آورد. این حل نقش اساسی در حل مسئله هایرارکی را ایفا خواهد کرد.