سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
راضیه کشاورزفرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رضا توکلی مقدم – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی

چکیده:
کارخانجات تولیدی بطور روز افزونی با فشار ناشی از افزایش رقابت پذیری در بازار جهانی مواجه اند. چرخه عمر کوتاه ترمحصولات، زمان عرضه به بازار ونیز نیازهای متغیر شتریان،تولیدکنندگان را به سمت بهبود کارایی و بهره وری فعالیت های تولیدی سوق داده است.سیستم های تولیدی باید قادر به تولید محصولاتی باهزینه تولید اندک و سطح کیفیت بالا بوده وبتوانند درسریعترین زمان ممکن محصولات را به دست مشتریان برسانند. علاوه بر این سیستم های تولیدی باید بتوانند به سرعت و بدون هرگونه سرمایه گذاری هنگفتی خود را با تغییرات ایجاد شده در طراحی و تقاضای محصول وفق دهند. این در حالی است که سیستم های تولیدی سنتی همچون تولید کارگاهی و خطوط تولید از چنین قابلیت هایی برخوردار نمی باشند. بر این اساس، تولیدسلولی به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای سیستم های تولیدی و مبتنی بر تکنولوژی گروهی مطرح گردید. در این مقاله یک روش جستجوی همسایگی متغیر برای یکی از مسائل تولید سلولی بر ارائه شده است.