سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی جهان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مسعود فتحی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

مسئله بالانسخط مونتاژ جزو مسائلی است که طی دهه های اخیر مطالعات گسترده ای بر روی آن انجام شده است . بـالانس خط مونتاژ شامل تخصیص وظایف مشخص به ایستگاه های کاری در یک زمان معین است به طوری که وظـایف محولـه بـه هـر ایستگاه کاری سبب بهینه شدن عملکرد خط مونتاژ می گردد . هدف بالانس کردن خط مونتاژ، دستیابی به بالاترین کارایی است که این امر از دو طریق کاهش ایستگاه کاری و کاهش سیکل زمانی امکان پذیر است . هدف این تحقیق، بالانس خط مونتاژ اتو و کاهش ایستگاه کاری با استفاده از روش برنامه ریزی اعداد صحیح و روش هیورستیک مبتنی بر مسیر بحرانی است که در انتهـا، کارایی این دو روش مورد ارزیابی قرار گرفت ه، و با بررسی شاخص های مختلف، برتری روش هیورستیک مبتنی بر مسیر بحرانی نسبت به روش برنامه ریزی اعداد صحیح به اثبات رسیده است .