سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سکینه برازجانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سیدحسام الدین ذگردی – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تخصیص ورودی های موجود در فروگاه ها به پروازهای در حال ورود یا خروج، وظیفه ای کلیدی است که می تواند فعالیت های زیادی رادر فروگاه ها تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در سال های اخیر جدول تخصیص ورودی ها را با کمک مدل های ریاضی، سیستم های خبره و سایر تکنیکهای مناسب بدست می آورند، اما در برخی از موارد بروز رخدادهای ناخواسته سبب بروز اختلال در جدول تخصیص اولیه می شود که بدین ترتیب لازم است جدول مذکور بر اساس شرایط جدید مورد بازنگری قرار گرفته و ورودیها تخصیص مجدد شوند. در این مقاله مسئله تخصیص مجدد ورودیها (GRP) در قالب یک مدل ریاضی عدد صحیح صفر و یک ارائه شده و سپس برای حل آن از روش Simulated Annealing کمک گرفته شده است. در این مطالعه، عامل اختلال در جدول اولیه، تاخیر در ورود پروازها در نظر گرفته شده است و ورودیها به گونه ای به پروازهای تاخیر دار و عادی تخصیص داده می شوند که (۱) تاخیرهای اضافی ناشی از پروازهای تاخیر دار حداقل شود (۲) با حداقل کردن زمان بیکاری ورودیها، کارایی وبهره وری آنها حداکثر گردیده و (۳) مدت زمان اشغال ورودیها پس از آخرین زمان مجاز دسترسی به آنها حداقل شود.