سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس بابازاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
هدایت ذکایی آشتیانی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مساله تخصیص همگانی، برای هر سیستم حمل و نقل همگانی با تقاضای مبدا- مقصد مشخص، مساله تعیین توزیع جریان مسافر در خطوط است. در ادبیات تخصیص همگانی، مساله تخصیص همگانی تعادلی برای سیستمهای مبتنی بر تواتر ( تعداد گسیل وسایل نقلیه هر خط در واحد زمان) روی شبکه ای به نام شبکه همگانی تعریف می شود که در آن هر کمان دارای یک زمان سفر و یک تواتر معلوم است. در شبکه های همگانی غیر متراکم، با زمان سفر و تواترهای ثابت، این مساله قابل تبدیل به یک مدل بهینه سازی است که روشهای بسیار کارایی برای حل آن وجود دارند. ولی در شبکه های همگانی متراکم، وقتی که زمان سفر یا تواترها توابعی از بردار جریان در شبکه هستند، حل مدلهای ریاضی موجود برای مسایل در ابعاد واقعی بسیار سخت است. در این مقاله مساله تخصیص همگانی تعادلی با زمان سفرهای ثابت و تواترهای وابسته به جریان (تواترهای موثر)، که توابعی غیر متقارن و غیرخطی هستند، به صورت یک مدل تکمیلی غیر خطی فرمولبندی، و با استفاده از یک روش تکراری برای شبکه ای نمونه حل می شود.