سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس مهدی زاده لیما – دانشجوی کار شناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید مهدی توکلی – کارشناس ارشد سازه بهروز حسنی استاد یار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله روش نقاط محدود(بدون المان)۱CSPH بررسی شده و با بکار گیری این روش، مسئله تنش مسطح در الاستیسیته فرمولبندی می گردد. بااستفاده از مثال عددی دقت روش CSPH با تصحیح خطی با روشهای ۲RKPM، ۳MLSRK و همچنین روش اجزای محدوددرمسائل تنش مسطح مقایسه می شود. برای این منظوریک برنامه کامپیوتری نقاط محدود نوشته شده است