سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سعید جهانگیری –

چکیده:

یک زیر کلاس خاصی از مسائل برنامه ریزی ریاضی ،مسائل برنامه ریزی چندهدفی می باشد.در بیشتر روشهایی که برای حل این مسائل ارائه گردیده است،پارامترهای تصمیم گیری مسئله بصورت دقیق فرض شده است،اما ممکن است به دلیل اطلاعات ناقص یا غیرقابل دسترس بودن اطلاعات دقیق،ورودیهای این نوع مسائل به صورت فازی (غیر دقیق) باشد.در این مقاله به ارائه روشی برای حلمسائل برنامه ریزی چند هدفی با ضرایب بازه ای فازی بر اساس روابط ترجیحی فازی می پردازیم.