سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسینعلی حسن پور – دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده علوم و مهندسی، گروه مهندسی صنایع
مسعود مصدق خواه –
رضا توکلی مقدم – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله، به کارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری در حل مسائل بهینه سازی ترکیبی در حوزه دفاعی بررسی می شود.به علت پیچیدگی محاسباتی و بزرگی ابعاد این مسائل، حل آن ها با استفاده از امکانات پردازشی موجود، در زمان قابل قبول امکانپذیر نیست. در این راستا، الگوریتم های فرا ابتکاری وجود دارند که با استفاده از آن ها میتوان در زمان معقول، به جواب نزدیک به بهینه رسید. در این تحقیق، ابتدا پیچیدگی محاسباتی مسائل بهینه سازی ترکیبی بحث می شود سپس الگوریتم های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوع و کاربرد آن ها در حل برخی مسائل عمومی و مسائل حوزه دفاعیمانند مساله تخصیص سلاح، مساله استقرار تسهیلات نظامی، مساله مسیریابی وسایل نقلیه و واحدهای عملیات رزمی، توزیع سوخت در واحدهای عملیاتی، سوخت گیری ناوگان هوائی و هدایت تاکتیکی وسایل نقلیه بدون نشین ارائه می شود. در ادامه یک مساله مسیریابی وسیله نقلیه در حوزه دفاعی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید و برخی عملگرهای الگوریتم ژنتیک حل می گردد و نتایج محاسباتی با جواب های حاصل از نرم افزار لینگو ۸ مقایسه می شود