سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محمد شاهعلیزاده کلخوران – استادیار بخش مهندسی صنایع – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب – دا
کاوه خلیلی دامغانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب – دا

چکیده:

مساله زمانبندی پروژه ها با منابع محدود (RCPSP) درگیر یافتن توالی مناسبی برای انجام فعالیتهای یک پروژه است به نحوی که محدودیت های تقدم و و تاخر شبکه پروژه و انواع مختلف محدودیتهای منبعی موجود در پروژه به طور همزمان ارضاء شوند و معیار سنجش معینی از جمله زمان انجام پروژه، هزینه انجام، تعداد فعالیتهای تاخیردار و غیره بهینه گردند . RCPSP ، مساله ای NP-hard به شمار می آید و اهمیت این مساله در ابعاد تئوری و عملی باعث شده است که تاکنون رویکردهای ابتکاری و یا فراابتکاری جهت حل این مساله ارائه شود . در این مقاله رویکردی بر اساس بهینه سازی توسط کلونی مورچگان برای حل مساله زمانبندی پروژه ها با منابع محدود ارائه شده است . از جمله تفاوتهای اصلی رویکرد ارائه شده در این مقاله می توان به قانون انتخاب احتمالات به صورت نوین، تغییر پارامترهای الگوریتم به صورت پویا، جلوگیری از بروز رفتارهای نامناسب الگوریتم در تکرارهای بالا و تعیین رفتار کلی الگوریتم در تکرارهای بالا اشاره نمود .
همچنین در مورد عدم قطعیت برخی از پارامترهای مساله بحث و بررسی شده است . الگوریتم با استفاده از نرم افزار VB 6.0 کد شده است و بر روی مثالهای الگو در این زمینه تست شده است . نتایج حاصل با جواب های بهینه در صورت وجود یا با بهترین جواب های یافته شده مقایسه شده اند .