سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عزیز عظیمی – عضو هیئت علمی، واحد مد لسازی و کنترل فرآیندها- پژوهشکده مهندسی و توسع
بیژن فرهانیه – استاد، قطب علمی تبدیل انرژی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شری

چکیده:

در این تحقیق، یک روش تنظیم تکرار بر پایه تکنیک تخمین پارامتر جهت حل مسائل هدایت حرارتی معکوس گذرای دوبعدی در یک سیستم مختصات منحنی الخط توسعه داده شده است. شبکه نقاط باسازمان بلوکی از نوع غیرانطباقی هم پوشان جهت حل معادلات دیفرانسیل جزیی مورد نیاز در آنالیز معکوس استفاده شده است. گسسته سازی باسازمان دامنه محاسباتی هر بلوک بوسیله یک روش ساده جبری تولید شبکه انجام گرفته است. روش محاسباتی مورد استفاده جهت حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی به فرم غیربقایی، یک روش اختلاف محدود مرکزی جهت گسسته سازی مشتقات مکانی با اعمال تکنیک ADI جهت گسسته سازی جمله مشتق زمانی می باشد. تکنیک های تخمین پارامتر مورد استفاده در آنالیز معکوس، روش های لونبرگ-مارکوارت و گرادیان مزدوج الحاقی می باشند. جهت تخمین پارامتر از پروفیل وابسته به زمان درجه حرارت بدون خطا/باخطا حاصل از حل عددی میدان درجه حرارت، در نقاطی نزدیک مرزهای تحتانی بعنوان داده های تجربی مورد نیاز استفاده شده است. دو مساله بصورت نمونه جهت نشان دادن برنامه کامپیوتری تدوین شده مورد بررسی قرار گر فته است که این دو مساله، تخمین همزمان قدرت دو چشمه حرارتی مجهول وابسته به زمان و همچنین تخمین یک شرط مرزی مجهول وابسته به زمان و مکان، می باشند. نتایج حاضر با مقادیر واقعی قدرت چشمه های حرارتی و شرط مرزی مقایسه شده اند که تطابق بسیار خوبی دارند.