سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد یزدانی شهربابکی – دانشجو، دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق
حسین نظام ابادی پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق

چکیده:

یافتن مکان تمام بهینه ها ( شامل بهینه های محلی و فرامحلی) در یک مساله بهینه سازی چند مدی با استفاده از الگوریتم های جستجوی ابتکاری یکی از موضوعات چالش آور دراین زمینه است مشکل اصلی الگوریتم های ابتکاری در حل مسائل چند مدی، قدرت همگرایی آنها به یک جواب ( عموما بهینه فرامحلی ) است. الگوریتم جستجوی گرانشی از جمله الگوریتمهای ابتکاری است که به علت عمر کوتاهش تاکنون نسخه ای از آن برای حل مسائل چند مدی ارائه نشده است در این مقاله یک نسخه از این الگوریتم برای حل مسائل چند مدی با حفظ ساختارهای اساسی الگوریتم اصلی ارائه شده و با روشهای مطرح در این زمینه مقایسه می شود. نتایج آزمایشها روی توابع محل استاندارد توانایی الگوریتم پیشنهادی را تایید می کند.