مقاله حل مساله تخصيص تعميم يافته به روش شبکه عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: حل مساله تخصيص تعميم يافته به روش شبکه عصبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبي
مقاله مساله تخصيص
مقاله برنامه ريزي صحيح
مقاله روش تابع جريمه
مقاله روش ضرايب لاگرانژين افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روش شبکه عصبي را براي حل مساله تخصيص تعميم يافته به کار مي بريم. اين مساله تعميم مساله معروف تخصيص است که به صورت يک مساله برنامه ريزي صحيح صفر و يک فرموله مي شود. براي حل اين مساله با استفاده از روش شبکه عصبي ابتدا آن را به يک مساله برنامه ريزي غير خطي تبديل مي کنيم سپس دو نوع ساختار شبکه عصبي يکي بر اساس روش تابع جريمه و ديگري روش ضرايب لاگرانژين افزوده را براي آن به کار برده و با هم مقايسه مي کنيم. ملاحظه مي شود که شبکه عصبي بر مبناي روش تابع جريمه براي مسايل بهينه سازي ترکيبي مناسب نيست زيرا يا به جواب نشدني مي رسد و يا در يک جواب شدني غير بهين متوقف مي گردد در حالي که شبکه عصبي بر مبناي روش ضرايب لاگرانژين افزوده تا حدي اين مشکل را بر طرف مي کند.