مقاله حل مساله تراوش با روش انتگرال حلقوي منفرد مجزا (DSC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: حل مساله تراوش با روش انتگرال حلقوي منفرد مجزا (DSC)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتگرال حلقوي منفرد مجزا
مقاله تئوري پخش
مقاله تئوري موجک
مقاله هسته شانون تنظيم شده
مقاله تراوش
مقاله معادله لاپلاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارنژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رباني بيدگلي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، به بررسي مساله تراوش در محيط همگن به كمك روش عددي انتگرال حلقوي منفرد مجزا پرداخته مي شود. الگوريتم انتگرال حلقوي منفرد مجزا از سال ۱۹۹۹ به بعد براي حل عددي مسايل مهندسي مورد استفاده قرار گرفته است. زيربناي اصلي اين الگوريتم، تئوري پخش و انتشار امواج است. اين الگوريتم، دقت روش هاي كلي و انعطاف پذيري روش هاي محلي را در حل مسايل مكانيك سيالات و مكانيك جامدات را دارد. در اين مقاله در ابتدا موضوع تراوش در يك محيط دوبعدي ساده و سپس در زير سدهاي بتني و سدهاي بتني با پرده آببند با معادله حاكم لاپلاس براي اولين بار به روش DSC و با استفاده از هسته شانون تنطيم شده، مورد تحليل قرار گرفته و جواب هاي حاصل از اين روش با روش تفاضلات محدود مقايسه شده اند؛ نتايج حاكي است كه در حل معادله لاپلاس، با پذيرش حجم عمليات بيشتر) انتخاب عرض نوار محاسباتي بزرگتر (M)) و بهينه سازي عامل r ،اين روش جواب هاي دقيق تري نسبت به روش تفاضلات محدود دارد.