سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ستاره مردان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
رضا توکلی مقدم – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم تولید سلولی، روش موثری جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی، مواد ، فضا و زمان به شمار می رود. در این شیوه، ماشین های مشابه در گروه هایی به نام سلول گروه بندی شده و برای فرایند تولید خانواده قطعات مشابه تخصیص می یابند. یکی از روش های تشکیل سلول، استفاده از ضریب تشابه می باشد. ضریب تشابه مورد نظر در این مقاله دو پارامتر مهم شامل تعداد تولید قطعات و توالی عملیات را در نظر می گیرد از آنجا که مساله تشکیل سلول جزء مسائل NP سخت به شمار می رود، حل آن با روش های بهینه سای سنتی مشکل خواهد بود. لذا جهت حل مساله مورد نظر از الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش احتمالی کارا استفاده شده است. بدین منظور طراحی خاصی از الگوریتم ژنتیک صورت یافته است که با زبان برنامه نویسی C قابل اجرا می باشد. کارایی روش فوق با تعدادی مساله آزمایشی که از ادبیات تحقیق اخذ شده، آزمون و تحلیل شده است.