مقاله حل مساله خوشه بندي ظرفيت دار با استفاده از روش هاي مبتني بر الگوريتم هاي شبيه سازي تبريدي و ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: حل مساله خوشه بندي ظرفيت دار با استفاده از روش هاي مبتني بر الگوريتم هاي شبيه سازي تبريدي و ژنتيك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله خوشه بندي ظرفيت دار
مقاله افراز مجموعه اي
مقاله مساله p-median ظرفيت دار
مقاله روش هاي فرا ابتکاري
مقاله الگوريتم شبيه سازي تبريدي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يقيني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: لسان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خوشه بندي ظرفيت دار يكي از مسايلي است كه از كاربرد گسترده اي در داده كاوي برخوردار است. اين مساله به دنبال افراز يك مجموعه n تايي از عناصر به p خوشه ظرفيت دار است به طوري كه تمامي اعضاي يك خوشه به نقطه اي كه به عنوان مركز ثقل آن خوشه تعيين مي شود، تخصيص يابند. هدف از اين مساله كمينه كردن عدم تشابه تمامي نقاط يك خوشه از مركز ثقل خوشه با رعايت محدوديت ظرفيت در هر خوشه است، به طوري كه هر عنصر تنها به يك خوشه تخصيص يابد. در اين مقاله دو روش حل متفاوت جهت حل مساله خوشه بندي ظرفيت دار ارايه شده است. روش نخست يك روش حل فرا ابتكاري مبتني بر شبيه سازي تبريدي است كه در سازوكار جستجوي جواب از ساختارهاي مختلف همسايگي استفاده مي كند. روش دوم مبتني بر الگوريتم ژنتيك است كه در آن از يك رويه ابتكاري جستجوي محلي استفاده شده است. روش هاي ارائه شده با استفاده از مسايل نمونه اي مختلف مورد آزمون قرار گرفته اند. نتايج محاسباتي حاكي از كارايي و توانمندي روش هاي حل پيشنهادي است.