سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیارگروه مهندسی صنایع – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
ملیحه آرامون – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

در این مقاله ، مسئله زمانبندی تک ماشین با زمان موعد تحویل غیر مشترک (ثابت ) و زمان آماده سازی وابسته به توالی در نظر گرفته شده است . هدف این مسئله حداقل کردن کل دیر کرد وزنی کارها است. از آنجائیکه مسئله مورد نظر به عنوان یک مسئله NP-Hard به خوبی شناخته شده است ، یک الگوریتم ژ نتیک برای حل آن ارائ ه و طراحی شده است .این الگوریتم، قواعد ابتکاری به همراه روش های تصادفی جمعیت اولیه را ایجاد می کند . چند مثال نمونه با استفاده از الگوریتم پیشنهادی حل شده است و نتایج محاسباتی نشان دهنده ی عملکرد خوب الگوریتم می باشد.