سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرناز برزین پور – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
آرنوش شاکری – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان فرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک روش فراابتکاری بر اساس الگوریتم جستجوی ممنوع جهت تولید جوابهای مناسب برای مساله زمانبندی پروژه RCPSP با در نظر گرفتن محدودیت منابع و فعالیتهائی با زمانهای اجرای قطعی و احتمالی توسعه داده شده است . این الگوریتم از لیستهای ممنوعه مختلف، حافظه تصادفی کوتاه مدت و جوابهای اولیه مختلف بعنوان وسیله ای برای ایجاد تنوع در فضای جستجو استفاده می نماید . در طی مثالهای مختلف مشخص می شود که روش ارائه شده بعنوان روشی کارا در ایجاد جوابهای مناسب برای زمانهای قطعی و احتمالی کاربرد دارد . برای مسائل قطعی، اکثر جوابهای بهینه برای پروژه های بکار گرفته شده بعنوان تست، بدست آمده است . نهایتا مقایسه نتایج محاسباتی حاصل از الگوریتم جستجوی ممنوع، برتری روش ارائه شده را بر الگوریتمهای ابتکاری فعلی و برخی از الگوریتمهای فراابتکاری نشان می دهد