مقاله حل مساله زمان بندي كار كارگاهي چندهدفي انعطاف پذير پويا به وسيله الگوريتم ژنتيك توسعه يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۲ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: حل مساله زمان بندي كار كارگاهي چندهدفي انعطاف پذير پويا به وسيله الگوريتم ژنتيك توسعه يافته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان بندي چندهدفي
مقاله انعطاف پذيري
مقاله پويايي
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله تنظيم ديناميک پارامترهاي کنترلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهاوندي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، علاوه بر پارامترهاي پويايي و انعطاف پذيري، چندمعياره بودن تابع هدف را نيز درنظر مي گيرد. مسايل زمان بندي ماهيتا مسايل پوياي بوده و لحاظ نمودن انواع انعطاف پذيري ها در اين قبيل مسايل، منجر به رفع مشكلات گلوگاهي، افزايش توليد، بهبود عملكرد سيستم و ايجاد مزيت رقابتي مي شود. از سويي ديگر براي دستيابي به اهداف سازگار با فلسفه توليد بموقع و اهداف مديريتي زنجيره تامين، اهداف زمان بندي در اين مساله حداكثر زمان تكميل، متوسط زمان گردش كاري و متوسط ديركرد قطعات در نظر گرفته شد. اين اهداف بمنظور استفاده بهينه از منابع، كمينه كردن موجودي در گردش و تعهد بالا در مقابل مشتريان انتخاب شده و كنترل همزمان آنها منجر به بهبود عملكرد سيستم مي شود. هدف از حل مساله، يافتن بهترين مجموع وزني است. پس از مدل سازي مساله، الگوريتم ژنتيك پيشنهادي با كروموزوم هاي دوبعدي پويا، براي حل آن ارايه شد. پارامترهاي كنترلي الگوريتم ژنتيك توسعه يافته، به طور ديناميك در طول اجراي الگوريتم و فرآيند بهينه سازي تغيير مي كند كه اين عامل منجر به كاهش احتمال همگرايي زودرس مي شود. نتايج حاصل و مقايسه آن با يك روش فرا ابتكاري، نشان دهنده بهبود بميزان %۴٫۹۰، %۵٫۳۳ و %۴٫۶۰ در ميانگين جواب هاي به دست آمده، به ترتيب براي سه سطح انعطاف پذيري جزيي، متوسط و كامل است.