مقاله حل مساله مكان يابي پايانه هاي شبكه اتوبوس راني درون شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: حل مساله مكان يابي پايانه هاي شبكه اتوبوس راني درون شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه اتوبوس راني
مقاله مساله مكان يابي
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله برنامه ريزي عدد صحيح مختلط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي شبكه هاي اتوبوس راني، يك مساله مهم در حمل و نقل عمومي است. يكي از گام هاي مهم در اين راستا، محاسبه تعداد و مكان هاي بهينه پايانه هاي مورد نياز است. در واقع اين مساله به عنوان حالت خاصي از مساله مكان يابي تسهيلات، كه يك مساله بهينه سازي تركيبياتي با مقياس بزرگ است، نياز به زمان زيادي براي حل دارد. تا كنون براي حل اين مساله، از روش هاي شاخه و كران، شمارش ضمني و گرم و سرد كردن شبيه سازي شده استفاده شده است. هر چند روش سوم كه يك روش فرا ابتكاري است بسيار كاراتر از دو روش ديگر است؛ اما زمان اجراي الگوريتم، براي شهرهاي بزرگ هنوز هم طولاني است. در اين مقاله، براي حل مساله يك الگوريتم ژنتيك پيشنهاد شده است. مهمترين مزيت الگوريتم ژنتيك پيشنهادي، رسيدن به جواب دقيق تر در زمان كمتر مي باشد. نتايج مشاهده شده، نشان داد كه متدولوژي پيشنهادي يك الگوريتم كارا و مطمئن براي اين مساله است. براي تاييد اين مطلب، الگوريتم براي شبكه هاي اتوبوسراني مشهد و تهران اجرا و نتايج آن با نتايج كوشش هاي پيشين مقايسه شده است.