سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه مطلب زاده – دانشجو، گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایرا
فروغ مطلب زاده – دانشجو، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانش
اشکان رحیمی کیان – استادیار، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دا
محمدباقر منهاج – استاد، گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

چکیده:

کمینه کردن تلفات خط و هزینه تولید، از جمله مسائلی است که همواره در سیستم های قدرت از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله به بهینه سازی شبکه و حل مساله پخش بار بهینه (OPF) برای شبکه استاندارد ۱۱۸ باس IEEE با روش های هوشمند پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدااز الگوریتم ژنتیک (GA) استفاده می گردد، که علاوه بر عملگرهای متعارف، در آن از عملگرهای ویژه مهاجر و نخبه گرایی نیز استفاده شده است. سپس الگوریتم کلونی مورچه ها به کار برده می شود که در این قسمت نیز با استفاده از مدل جدید و کاراتر رتبه بندی مورچه ها، مورچه های نخبه وزن بیشتری می گیرند در نهایت پاسخی که از این دو روش بدست می اید با روش های کلاسیک مقایسه و مزیتهای آن، مانند سرعت همگرایی، کاهش تلفات خط و افزایش انعطاف پذیری مساله مطرح و بررسی می گردد.