سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مسعود ربانی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
دانیال شفیعی – کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، واحد بهشه

چکیده:

در این مقاله، دو نوع مختلف از مسایل زمانبندی فلوشاپ (همه کارها در زمان صفر موجودند و زمان های در دسترس کارهای مختلف یک اولویت معرفی می گردند) با هدف حداقل کردن زمان تکمیل کارها (Make span) مورد بررسی قرار می گیرند. الگوریتم Simulated Annealing برای زمانبندی مسایل فلوشاپ تحت بررسی پیشنهاد می شود. از الگوریتم ابتکاری SA جهت حلمسایل در اندازه های مختلف استفاده می شود و پاسخ آن با حل نرم افزار Lingo 6مقایسه می گردد. زمانی که جهت حل مسایل توسط روش ابتکاری صرف می شود به مراتب کمتر از زمانی است که توسط نرم افزار Lingo 6 با پاسخ مساوی صرف می گردد. روش های ابتکاری موجود و پیشنهادی در رابطه با مسایل تحت بررسی بوسیله حل تعداد زیاد از مسایل تولید شده تصافی، ارزیابی میشوند. مشاهده می ود که نتایج محاسبات جهت دستیابی به اهداف با بکارگیری الگوریتم ابتکاری SA باعث صرفه جویی زمانی می شود.