سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پیمان افشاری – کارشناس شرکت سازه گستر سایپا ، تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج

چکیده:

در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بیان ساختار رویکرد حل مساله ۸D و توضیح هریک از مراحل هشتگانه آن با بیانی ساده ، موار د و تجربیاتی که در اجرای هر مرحله مهم و قابل توجه می باشد ، همچنین تفاوتهای روش ۸D با روشهای حل مساله سنتی تشریح گردد و در ادامه نمونه اجرایی از روند حل مساله به روش ۸D برروی موتور برف پاک کن توضیح داده شده است.