سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – استادیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد)
مرتضی پاکدامن – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مجتبی صادقیان – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله قصد داریم برای معادلاتی که عموما در مسایل ارتعاشات غیرخطی ظاهرمیشوند( نظیر معادله متیو Mathieu)معادله هیلHill) یک جواب تقریبی مبتنی بر قدرت تقریب زنی شبکههای عصبی مصنوعی ارایه کنیم. روش متداول برای حل این معادلات با توجه به وجود پارامترهای خاص در آن، روشهای عددی و نیز روشهای مبتنی بر روش اختلالPerturbation) است. در اینجاابتدا به روش اختلال دامنهای را برای پارامترهای معادله تعیین میکنیم که در این دامنه پاسخ معادله پایدار است، سپس برای مقادبرمختلف پارامترها در دامنه مذکور جواب معادله را با شبکههای عصبی تخمین میزنیم. در پایان با مثالهای عددی دقت روش را بررسی میکنیم.