سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مستوفی زاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر،‌ اصفهان، شاهین شهر
محمود سالاری – دانشگاه جواد الائمه(ع)،‌ مازندران، نوشهر
محمد ولی زاده – پژوهشکده هیدرومکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،‌ اصفهان، شاهین شهر

چکیده:

در این تحقیق الگوریتمی برای حل ضمنی معادلات ناویر-استوکس تراکم‌ناپذیر پایای دوبعدی در سیستم مختصات منحنی‌الخط عمومی بر مبنای روش تراکم‌پذیری مصنوعی ارائه می‌شود. این الگوریتم جهت گسسته‌سازی مشتقات شار از یک تکنیک انشعابی تفاضل شار مرتبه بالا برای جمله‌های جابجایی و از یک تفاضل مرکزی مرتبه دوم برای جمله‌های لزج استفاده می‌کند. برای شبیه‌سازی جریان آشفته در اعداد رینولدز بالا و برای محاسبه لزجت گردابه‌ای آشفتگی از مدل یک معادله‌ای اسپالارت-آلماراس استفاده می‌شود. سیستم جبری معادلات با یک رویه خط به خط تخفیفی حل می‌شود. رویه کلی، اجازه استفاده از گام‌های زمان مصنوعی خیلی بزرگ را می‌دهد و منجر به همگرایی سریع حل می‌شود. به منظور صحه‌گذاری بر روش، جریان آرام دائم در یک حفره سر بسته، جریان آرام دائم بر روی یک استوانه دایروی، و جریان دائم آشفته بر روی یک ایرفویل متقارن NACA 0012 شبیه‌سازی شده و با نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی دیگر مقایسه شده‌اند که دقت مناسب الگوریتم و راندمان بالای کل روش ضمنی را نشان می‌دهند.