سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – بخش مهدسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روشهای مختلفی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر تعادل ارائه شده است. حل دقیق این معادله برای بارگذاریها و شرایط تکیه گاهی خاص انجام شده است و در حالت کلی آن بسیار پیچیده است. به همین سبب در برخی از مراجع، روشهای عددی مانند اجزا محدود و تفاوتهای محدود پیشنهاد شده است. استفاده از موجک در دوه اخیر برای تقریب سازی امواج مختلف مخصوصا در علم الکترونیک رایج شده است. از دیگر کاربردهای موجک، استفاده آن در حل معادلات دیفرانسیل می باشد، در مقاله حاضر با استفاده از موجک ها روشی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر تعادل صفحات معرفی گردیده است. در این روش جواب معادله دیفرانسیل مرتبه چهار حاکم بر تعادل صفحات با یک موجک هار تخمین زده شده و در نهایت رابطه سازی ساده ای ارائه گردیده که امکان حل معادله تعادلی صفحات مستطیلی با شرایط مرزی دلخواه فراهم آید نتایج حاصله با روشهای دیگر مقایسه و در رابطه با نقاط ضعف و توانایی های فرمولبندی ارائه شده بحث گردیده است.