سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا مسلمان یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

بررسی جریانهای غیردائمی در کانالهای غیرمستقیمی و حل معادلات آنها هموراه یکی ازمسائل مهم در هیدرولیک این جریانها بوده است. در این مطالعه برای حل معادلات جریان غیردائمی در کانالهای ذوزنقه ای غیر مستقیم مدل عددی که توسط بیم و وارمینگ با روش تفاضل محدود پیشنهاد شده است، ارائه شده که با استفاده از مدل (K−ε ) اصلاح شده (با در نظر گرفتن تصحیحاتی روی Kوεدر مجاورت دیوار) و کنترل پایداری با ارضاء شرط کورانت-فردریش-لویمورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل تاثیر شیب اصطکاکی اصلاح شده، شبیه سازی شده است. با استفاده از این مدل دو مورد ازمسائل مربوط به مهندسی هیدرولیک (جریان ایجاد شده در اثر شکست سد و جریان در یک انحنا ۱۸۰درجه) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل از مدل عددی با داده های آزمایشگاهی میلر مقایسه شد که از تطابق خوبی برخوردار می باشند.