سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود سلطانی – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله معادله ناویر – استوکس تراکم ناپذیر با استفاده از روش المان محدود و فرمول بندی (اس – یو – پی – جی) حل گردیده است. با استفاده از این روش ، به کارگیری المانهای یکسان برای متغیرهتی سرعت و فشار امکان پذیر می گردد. همچنین از المانهای با مرتبه پایین نظیر مثلثی خطی یا مستطیلی برای حل می توان استفاده کرد. فرمولبندی به کار رفته به صورتی است که ارتباط قوی بین متغیرهای سرعت و فشار برقرار و لذا روش حل از پایداری قابل قبولی برخوردار است.