سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود افشاری راد – کارشناس ارشد شرکت سایکو (شرکت بازرسی کیفیت سایپا، سهامی خاص)
مهران تاج فر – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق احتراق گازها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه گسسته کردن معادلات در فرم لاگرانژی بیان شده است، که با یک بازنگری تمام متغیرها داخل یک شبکه جدید قرار گرفته و به این ترتیب حل لاگرانژی و اولری هر دو امکان پذیر شده اند. سپس برای داشتن حلی دقیقتر، نحوه نوشتن یک شبکه پویا که قادر است در ناحیه ای که تغییرات دما زیاد است شبکه را ریز بکند بیان شده است. در نهایت نتایج مقدماتی حاصل از کدی با مشخصه های فوق ارائه شده است.