سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
محسن لشکربلوک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران

چکیده:

پشته کردن امواج یکی از پدیده های ساحلی بودهو نقش مهمی در طراحی سازه های دریایی دارد. رفتار این پدیده توسط معادله دیفرانسیل آبهای کم عمق بیان می شود که برای آن حل تحلیلی وجود ندارد .روشهای عددی متعددی مانند تفاضلهای محدود ، احجام محدود و اجزاء محدودبرای حل این معادلات به کار گرفته شده اند ولی پیچیدگی توپوگرافی ساحل استفاده از این روشها را بدلیل وابستگی آنها به شبکه بندی حوزه مسئله با مشکل مواجه کرده است. برای رفع مشکل چنین روشهایی ، اخیرا روشهایی با نام روشهای بدون شبکه ارائه شده اند که برای حل مسئله نیاز به شبکه بندی حوزه مسئله ندارند. در این مقاله معادله حاکم بر پدیده پشته کردن امواج که با معادله دیفرانسیل آبهای کم عمق بیان می شود، با استفاده از یک روش جدید بدون شبکه به نامحداقل مربعات گسسته حل شده است.