مقاله حل معادله موج با استفاده از تقريب پاده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: حل معادله موج با استفاده از تقريب پاده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادله هذلولوي مرتبه دوم
مقاله تقريب پاده
مقاله الگوريتم موازي
مقاله الگوريتم سريال
مقاله پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرمحمدي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: مسروري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: اميرمحمدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي عددي مختلفي براي حل معادله موج (معادله هذلولوي مرتبه دوم) با شرايط مرزي متفاوت ارايه داده مي شود در اين روش ها معادله با مشتقات جزيي مورد نظر با استفاده از تکنيک جداسازي معادله برحسب متغير زمان، به يک دستگاه معادله ديفرانسيل معمولي تبديل مي شود. تقريب پاده براي محاسبه تقريبي تابع نمايي ماتريسي موجود که در جواب معادله ديفرانسيل معمولي ايجاد شده، استفاده مي شود و هم چنين خطا و پايداري آن نيز بررسي مي گردد. با استفاده از روش جداسازي (تبديل تقريب پاده به کسرهاي جزيي) الگوريتم موازي براي حل معادله ديفرانسيل معمولي مطرح مي شود و تعداد عمليات روش هاي سريال و موازي مقايسه مي گردد.