سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه برق ایران
مرتضی نوریان – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه برق ایران

چکیده:

بخش عمده محاسبات مربوط به الگوریتم های بکار رفته در شبکه های قدرت ازجمله پخش بار، تخمین حالت، تجزیه وتحلیل پیشامدها و سایر محاسبات عمده شبکه ها متکی بر حل دستگاه معادلات خطی با ابعاد بزرگ می باشد . این زمان برای شبکه های بزرگ، بیش از %۹۰ زمان کل محاسبات را تشکیل میدهد . تلاش عمده متخصصان برق درجهت کاهش زمان محاسبات، در سه دهه گذشته بر روی کاهش حجم محاسبات مربوط به حل دستگاه معادلات خطی با استفاده از برنامه نویسی خلوت و مرتب کردن معادلات، متمرکز شده است . درحال حاضر این معادلات به روش LU و با استفاده ازمرتب سازی معادلات به کمک روش ) ) Tinny 2 صورت می گیرد . در این مقاله، واهمبندی ماتریسی WZ با LU برای حل موازی دستگاه معادلات خطی مقایسه شده است . شبیه سازی بوسیله نرم افزار ام . پی . آی انجام گرفته است و سرعت انجام محاسبات با روش های موازی شده LU و گاوس – جردن مقایسه گردیده است . نتایج بدست آمده افزایش سرعت و توانایی موازی پذیری بیشتر واهمبندی WZ را نشان میدهد