سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد یعقوبی اول ریابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
کامران ترابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل روز بهینه سازی تولید انرژی ، تعیین نحوه آرایش نیروگاهها جهت تولید بار مصرفی در یک دوره کوتاه مدت ( معمولا ٢٤ ساعت ) است که از آن بعنوان مسئله ) ) unitcommitment یاد می شود . این مسئله بدلیل حجم زیاد محاسباتی و وسعت ابعاد در زمره مسائل دشوار قرار می گیرد . حل این مسئله پیشتر با روشهای گوناگونی انجام پذیرفته است که از آن جمله می توان به روش برنامه ریزی ترکیبات خطی پویا اشاره کرد . تلاش مقاله حاضر بر ا ین است که نرم افزاری جامع جهت حل مسئله فوق بر اساسبرنامه ریزی ترکیبات خطی پویا ارائه شده و نتایج آن با برخی از ر وشهای متداول دیگر مقایسه گردد . همچنین یادآور می شویم که دراین مقاله به ارائه روش ( unit decommit ment ) جهت حل مسئله پرداخته می شود