سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – دانشیار گروه عمران – دانشگاه شهید چمران اهواز
علی شباب – فوق لیسانس عمران، کارشناس سازه سازمان آب و برق خوستان

چکیده:

چگونگی تداخل جریان های آب شیرین رودخانه ها با جریان آب شور دریا که در بازه انتهایی رودخانه های جزر و مدی یا همان خورها اتفاق می افتدهمواره از موضوعات مورد علاقه محققین مختلف بوده است. به همین منظور مدلهای ریاضی متعدد و متنوعی نیز ارائه گردیده است که هر یک با حذف برخی از پدیده های موثر د راین فرآیند، در صدد ساده سازی و سپس حل مدل ریاضیحاکم برآمده اند. مقاله حاضر بر آنست که با در نظر گرتفن کلیه عوامل موثر در این پدیده یعنی اثرات جزر و مد آب دریا نیروی کوریولیس اثر وزش باد نیروهای اصطکاکی کف و تنشهای حاصل از تورلولنس جریان، معادلات آبهای کم عمق و نیز معادله انتقال جرم را به کاملترین شکل خود ارائه نماید و آنها را به صورت همزمان حل نماید. برای گسسته سازی معادلات در بعد زمان و مکان و حل معادلات جبری حاصل، از روش عددی اجزای محدود استفاده شده است که نسبت به سایر روشهای عددی انعطاف پذیری بیشتری در مدل سازی هندسه های پیچیده دارد. وجه تمایز دیگر مدل ارائه شده قابلیت آن در شبیه سازی سیستم خورهای انشعالی یا چند شاخه ایست که اگر چه اشکال متنوع آن را در طبیعت زیاد می توان یافت ولی بسیاری از مدلهای ارائه شده از شبیه سازی آنها عاجز می باشند. در این مقاله پس از استخراج معادلاتحاکم و تشریح چگونگی گسسته سازی آنها حل یک مسئله نمونه ارائه گردیده است که حاکی از توانمندیهای مدل تهیه شده می باشد.