سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
بابک شهنی دارابی – رئیس گروه برنامه ریزی تولید سازمان آب و برق خوزستان
مژده مرادی – کارشناس مسئول هیدرولیک سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

وجود آلودگیهای خطرناک در منآبع آبی به ویژه آبهای زیرزمینی واقعیتی انکارناپذیر است که امروزه مبارزه با آن مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است یافتن منآبع آلودگی، گام اولیه و بسیار مهمی است که می تواند برنامه ریزی در این ارتباط را تسهیل سازد. لذا در این راستا مدلی تهیه شده که توانایی یافتن منآبع آلاینده های آبهای زیرزمینی در محیطهای متخلخل، اشباع غیرهمگن و غیر ایزوتوپ (با سفره آبخوان آزاد و محصور) در حالت غیر ماندگار به صورت دو بعدی با در نظر گرفتن جذب و دفع سطحی، کاهش ماده (واکنش های شیمیایی)، ضریب اضمحلال (R) و ضریب کاهش (λ) رادارا می باشد این مدل با استفاده از روش بهینه سازی توسعه داده شده است لازم به ذکر است برنامه تحلیلگر این مدل که براساس روش اجزاء محدود نوشته شده با المان بندی ۳ گرهی، ۴گرهی، ۶گرهی و ۸ گرهی قآبل اجراست برای اثبات کارایی مدل حل یک مثال نمونه ارائه شده است.