سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمود جلالی – عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده:

ارتباط تنگاتنگی بین صنعت انرژی و حقوق بین الملل وجود دارد . لذا بررسی و تجزیه و تحلیل مسئله انرژی و مشکلات آن نه تنها از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی بلکه از نظرحقوقی دارای جایگاهویژه ای است . با توجه به نقش استراتژیک انرژی در حیات اقتصادی ـ اج تماعی عموم کشورها و از جمله ایران، بروز اختلافات ناشی از کشف، استخراج، تولید، توزیع، سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری از منابع و ذخایر گوناگون انرژی خصوصاً نفت و گاز امری اجتناب ناپذیر در روابط دو یا چند جانبه بین المللی کشورها بوده است .
یکی از مکانیزم های حل و فصل چنین اختلافاتی در جهت حفظ و برقراری صلح و امنیت بین المللی، ایجاد و تو سعه تش کل ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی تخصصی در بخش های مختلف زندگی بین المللی به ویژه بخش انرژی و علی الخصوص نفت است . با نگاهی کلی به حقوق بین الملل انرژی ، هد ف این مقاله تجزیه و تحلیل مکانیسم های موجود حل وفصل دعاوی انرژی است . به عنوان یکی از موا نعحقوقی عدم ارتقاء و یکی از دلایل عدم کارآیی مؤثر ف صل خ صومت هات ص نعت انرژی در دنیا این مقاله با توجه به پیچیدگی و ظرافت اختلافات این بخش و جهت جلوگیری از رویه متفاوت در خصوص دعاوی مشابه، ایجاد یک دیوان بین المللی حقوق انرژی را توصیه می نماید .