سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
محمدهادی اعظم پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، روشی مؤثر برای کاهش زمان محاسبات و حافظه کامپیوتری مورد نیاز جهت شبیه سازی عددی جریان غیرلزج و مافوق صوت حول اجسام سه بعدی در شبکه عددی بی سازمان ارائه شده است. در ابتدا، شبکه محاسباتی حول هندسه جسم توسط روش شبکه بی سازمان ایجاد شده سپس، میدان حل به تعدادی ناحیه مناسب که مرز آنها تا حد امکان عمود بر راستای جریان می باشد، تقسیم می شود. در ادامه، معادلات اویلر سه بعدی به ترتیب از بالادست ترین تا پایین دست ترین ناحیه روی تک تک نواحی به طور مستقل حل می شود. به دلیل خاصیت هذلولوی جریان مافوق صوت، اطلاعات به دست آمده از مرز خروجی هر ناحیه می تواند به عنوان شرایط مرزی ورودی ناحیه بعد به کار رود. برای اطمینان از عملکرد نرم افزار توسعه داده شده، شبیه سازی عددی جریان غیرلزج مافوق صوت روی یک پرتابه نمونه انجام شده و نتایج حاصل از حل میدان جریان به روش چندناحیه ای با نتایج حاصل از حل به روش تک ناحیه ای و همچنین نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از حل میدان جریان به روش چندناحیه ای نشان دهنده کاهش قابل توجه زمان و حافظه کامپیوتری نسبت به حل به روش تک ناحیه ای می باشد. روش حاضر جهت تحلیل جریان مافوق صوت حول هندسه های پیچیده تر به دلیل استفاده از شبکه عددی بی سازمان بسیار موثر است.