مقاله حل کلي استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG با استفاده از نظريه الاستيسيته مستوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: حل کلي استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG با استفاده از نظريه الاستيسيته مستوي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استوانه جدار ضخيم
مقاله ماده ناهمگن FG
مقاله الاستيسيته مستوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قناد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده خادم سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از الاستيسيته مستوي (PET)، معادله حاکم بر استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG در حالت کلي استخراج شده و سپس تنش هاي شعاعي و محيطي و نيز جابه جايي شعاعي استوان هاي به ازاي ريشه هاي حقيقي، ريشه هاي مضاعف و ریشه هاي مختلط معادله مشخصه با درنظر گرفتن شرايط انتهايي متفاوت استوانه: دو سر باز، دو سر بسته و مقيد و دو سر بسته و نامقيد، به صورت تحليلي (حل دقيق) به دست آمده است. تنش ها و جابه جايي با تغييرات ضرايب ناهمگني مطالعه و با حالت استوانه جدار ضخيم همگن مقايسه شده است. در اين مقاله، روابط تحليلي در وضعيت هاي متفاوت، به دست آمده و سپس با تنها وضعيت تحليل شده توسط يکي از پژوهشگران مقايسه و اشتباه مقاله ايشان تصحيح و تکميل شده است. جنس استوانه، ماده ناهمگن و همسانگرد با تغييرات مدول الاستيسيته در راستاي شعاعي به صورت تواني و با نسبت پواسون ثابت است.