مقاله حل کلي استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG با استفاده از نظريه تغيير شکل برشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: حل کلي استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG با استفاده از نظريه تغيير شکل برشي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استوانه جدار ضخيم
مقاله ماده ناهمگن FG
مقاله نظريه تغيير شکل برشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قناد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده خادم سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از تغيير شکل برشي مرتبه اول (FSDT)، معادلات ديفرانسيل حاکم بر استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG در حالت کلي استخراج شده و سپس جابه جايي شعاعي و تنش بيشينه براي استوانه اي با دو سر بسته و مقيد، به صورت تحليلي به دست آمده است. جابه جايي و تنش، به ازاي تغييرات ضرايب ناهمگني مطالعه شده و با حالت استوانه جدار ضخيم همگن مقايسه و نتايج، با نتايج نظريه الاستيسيته مستوي(PET)  مقايسه و شباهت ها نشان داده شده است. جنس استوانه، ماده ناهمگن و همسانگردي با تغييرات مدول الاستيسيته در راستاي شعاعي به صورت تواني و با نسبت پواسون ثابت است.