سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب الدین حاتمی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی سعادت پور – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک روش عددی برای حل یکپارچه صفحات چهار ضلعی دلخواه با شرایط مرزی لولایی در محدوده تغییر شکلهای بزرگ، ارائه می شود . معادلات تعادل با استفاده از اصل کار مجازی و با بهره گیری از توابع لاگرانژ برای میدان جابجایی در هر سه راستای v، u و w ، نوشته می شوند. برای مدل سازی رفتار ورق در تغییر شکلهای بزرگ از فرمولاسون ون -کارمن استفاده میشود . برای نمونه، به کمک این روش مثالهایی از ورقهای چهار ضلعی با اشکال مختلف (مربع ، متوازی الاضلاع،ذوزنقه متقارن و نا متقارن ) با شرایط مرزی درون صفحه ای آزاد و بسته، حل می شود . برای بررسی صحت و دقت نتایج، مقایسه ای بین تغییر مکانها و تنشهای حاصل از این روش با نتایج دیگر محققان انجام می شود.