مقاله حمايت حقوقي از جنين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: حمايت حقوقي از جنين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنين
مقاله حمايت از جنين
مقاله مادر باردار
مقاله سقط جنين
مقاله فقه اسلامي
مقاله ديه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوهانيان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنابر تعاليم اسلامي، جنين انسان شخصيتي بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهاي ديگر داراي حقوقي، از جمله حق حيات و حق سلامت است. بر اين اساس، در متون فقهي، علاوه بر پيش بيني مصاديقي از اين حقوق، ضمانت اجراي آن، در مقابل ناقضين، تعيين شده است.
قانون گذار جمهوري اسلامي نيز، با الهام از رهنمودهاي فقه اسلام، عمدتا با جرم دانستن سقط جنين و، متعاقب آن، تعيين مجازات براي عاملين آن از جنين حمايت کرده است. علاوه بر اين، با تدوين مقرراتي، از جمله مواد ۹۱، ۹۲، ۲۶۲ قانون مجازات اسلامي، مبني بر تاخير اجراي برخي از مجازات ها از مادر باردار، گامي ديگر در اين راستا برداشته است. اما، به رغم اينکه در نظام حقوقي اسلام ضمانت اجراي کيفري مبتني بر پرداخت ديه نسبت به ناقضين احکام فوق، به تفکيک، در نظر گرفته شده است و بسياري از متون فقهي مباحث مشروحي را به آن اختصاص داده اند. به اين امر چنانکه بايد، عنايت شده است. از اين رو، ابهاماتي در اين باب وجود دارد، تا آنجا که در بررسي مواد ياد شده اين شبهه ايجاد شده است که ظاهرا مقنن بيشتر به حمايت قانوني از جنين پرداخته است تا حمايت کيفري از آن.
با ملاحظه مطالب فوق، اين مقاله تلاشي است براي جلب عنايت قانون گذار تا بر اساس نگرش فقهي با تدوين مقررات کيفري مناسب، صريح و روشن شبهه و خلا ياد شده را رفع کند.