سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی خطیبی – دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو
اسماعیل درویشی – دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو
مریم مرندی – دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو

چکیده:

حضور در عصر دانایی ابزار تولید و جایگاه قدرت را از تعاریف سنتی خارج کرده و امروز اقتصاد مبتنی بر دانایی در حال تثبیت سیطره خود بر جهان است. در کشور ما نیز طی برنامه های دوم و سوم توسعه به مقوله تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور توجه شده، اما شالوده برنامه چهارم بر اقتصاد ملی مبتنی بر دانایی بنیان نهاده شده است.
در ماده ۴۵ برنامه چهارم به گسترش بازار محصولات دانایی محور تاکید شده و بند «د» این ماده که در واقع ابقاء بند الف ماده ۱۰۲ قانون برنامه سوم می باشد، در خصوص حمایت از پژوهش هایی است که به منظور حل مشکلات و نیازهای واحدهای صنعتی وتولیدی توسط واحدهای پژوهشی و دانشگاهی انجام می شود. دراین مقاله ضمن بررسی حمایت های مالی که از پروژه های تحقیقاتی با استفاده از ماده ۱۰۲ در کشور صورت گرفته، به اقدامات و فعالیت های وزارت نیرو و مقایسه آن با فعالیت سایر وزارتخانه ها در این زمینه پرداخته می شود و سپس مشکلات آن بیان شده و پیشنهادهایی جهت بهبود آن ارایه می گردد.