سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریال خمسه – کارشناس ارشد روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) دانشکده پرست
محمدقاسم وتر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

حوادث و بلایا افراد تمام سنین را دچار حادثه و بحران می کند که دراین میان کودکان نیز مستثنی نیستند و مسائلی مثل مرگ و میر، جراحات، ویرانی، بیماریهای واگیر، بزه های اجتماعی؛ مهاجرت ، مشکلات روحی-روانی و… از ویژگیهای همیشگی این بحرانها بویژه در جهان سومبوده اند. تامین نیازهای کودکان در بحران نیازمند یک برنامه ریزی مدون می باشد که در این زمینه باید طرز تلقی و عکس العمل کودکان در حادثه و همچنین پتانسیل خطرمسائل روانشناختی بررسی گردیده و بر اساس آنها تمهیداتی را در نظر گرفت که در این زمینه والدین، مربیان، معلمینو گروههای خاصی می توانند موثر واقع شوند.