سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین پودینه – بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع ) زاهدان
مژگان جهانتیغ – بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع ) زاهدان
محمد سنچولی – بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع ) زاهدان
نسرین محمودی – بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع ) زاهدان

چکیده:

درشرایط نزول بلایای طبیعی و یا غیر طبیعی پی آمدهای مختلفی پیش خواهد آمد ، پی آمدهای انسانی آن از همـه بیشتر مورد توجه و درخور چاره جویی است . این بلایا عبارتند از زلزله ، بارنـــدگی ها و سیل ، طوفان ها ، آتشفـشان ، رعـد و برق آسمانی ، رانش زمین ، آتش سوزی . شدت و حدت حا دثه بر ابعاد فاجه های انسانی آن می افزاید و همان طـور کـه رشـد جسمی اطفال پاسخ آنها به تروم ا های فیزیکی را تحت تاثیر قرار می دهد ، تکامل روان اطفال هـم آنهـا را در معـرض تغییـرات منحصر به فردی قرار می دهند که نیاز به مراقبت و سلامت روان را می طلبد ، این مقاله به ارائه راهکارها و شیوه های علمی و عملی برخورد با واکنشهای کودکان در این شرایط می پردازد . بلایای طبیعی به لحاظ آن که غالباً بدون هیچ گونه هشدار و ناگهانی رخ می دهند ، می توانند برای بزرگسالان تهدیـد کننـده باشند، اما برای کودکان به علت آن که دارای مکانیز م های سازش و روانی قوی ای نیستند و نمی دانند در زمان بروز حادثه چه کنند، بسیار دردناک بوده و دارا ی اثرات عمیق روانی است . تجربه و تبعات این وقایع اثرات دراز مدتی بـر کودکـان بـر جـا مـی گذارد . واکنش های اطفال در بلایا به طور آشکار بستگی به میزان تجربه و تکامل شـناختی ـ فیزیکـی ـ آموزشـی و اجتمـاعی کودک دارد . تهیه یک چک لیست راهی برای ارزیابی سلامت روان کودکانی که تغییرات رفتاری متعددی مانند گریه یـا بهـت زدگی ، پرخاشگری یا گوشه گیری ، اختلال در خواب و تغذیه و … پس از بحران دارند را نشان مـی دهنـد و بـا جمـع بـستن اعداد مثبت و منفی نیاز کودک به مشاوره روانپزشکی را مشخص می کند . عمده ترین اقدامات فـوری پـس از بحـران شـامل حفظ آرامش و اطمینان با صحبت کردن با کودکان و تشویق آنان به بیان احساساتـشان بـه خـانواده ، وابـستگان و دوسـتان و اطمینان از اینکه کودکان به مقدار کافی غذا بخورند و استراحت کنند و به کارهای آرام بخش بپردازند است . بایست کودکان را از مواجهه با برنامه های حزن انگیز شامل گزارشات خبری و تصاویر دردناک ازحادثه دور کرد و کودکان بطور مستمر به شـکل ملاقات حضوری یا تلفنی با دوستان خانواده و بستگان مرتبط بمانند و آنها را تشویق کنند کـه در صـورت ورود افکـار ناراحـت کننده به ذهن با اعضا خانواده ، با یک دوست صحبت کنند و کودکان را درگیر فعالیتهای مثبت و شاد نماینــد . نتیجه گیری : اشتغال ذهنی با مرگ ، بقایای غیر معمولی یا تهدید به خود کشی نیاز به مشاوره فوری دارد . همچنین توصـیه می شود هر کودکی با آسیب های جدی یا از دست دادن یکی از والدین نیاز به ارزیابی روانپزشکی یا درمانهای کوتـاه د ارد و در این فرایند باید از برخی همدلی ها ی غیر منطقی و ناسالم پرهیز کرد : جملات ی همچون » تو که قوی هستی و نباید گریه کنی . ، چرا که از تخلیه عاطفی او جلوگیری بعمل می آورد , باعث تکامل روان اطفال در بحران می شود