مقاله حمل اولي و شايع، به قيد قضيه و به قيد موضوع و فروكاهي معناي دوم به معناي اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: حمل اولي و شايع، به قيد قضيه و به قيد موضوع و فروكاهي معناي دوم به معناي اول
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمل اولي ذاتي
مقاله حمل شايع صناعي
مقاله منطق جديد
مقاله فلسفه اسلامي
مقاله حمل اولي به قيد قضيه
مقاله حمل اولي به قيد موضوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: موحدابطحي سيدبهاالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فيلسوفان مسلمان حمل اولي و شايع را به دو معناي متفاوت به كار برده اند: ۱٫ به قيد قضيه ۲٫ به قيد موضوع. حمل اولي و شايع به قيد قضيه نخستين معناي اين دو اصطلاح و به ترتيب، به معناي «اتحاد مفهومي» و «حمل مصداقي» است؛ اما حمل اولي و شايع به قيد موضوع، معنايي است كه بعدها اختراع شده و به ترتيب، به معناي «اراده مفهوم موضوع» و «اراده مصاديق موضوع» است و در حقيقت، چيزي جز همان تفكيك معروف ميان «قضيه طبيعيه» و «قضيه غير طبيعيه» نيست. در اين مقاله، با بررسي كاربردهاي متعدد دو معناي حمل اولي و شايع در فلسفه اسلامي، به صورت بندي اين دو معنا در منطق جديد از سوي معاصران اشاره مي كنيم و خود صورت بندي ديگري پيشنهاد مي كنيم. در پايان مقاله، نشان مي دهيم كه منطق جديد مي تواند حمل اولي به قيد موضوع (يعني قضيه طبيعيه) را به حمل اولي به قيد قضيه فروبكاهد و از اين رو، تفاوت ها را به تشابه بدل سازد.