سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیرضا پهلون نشان –

چکیده:

وجود کالاهای خطرناک در محوطه های بندری و هرگونه جابجایی آن باید تحت کنترل قرار گیرد تا مطمئن شویم که ایمنی کلی و امنیت محوطه ها، محتوی کالاها، ایمنی اشخاص در نزدیک بندر، و حفاظت محیط زیست حاصل می شود.
ایمنی جان اشخاص در دریا و ایمنی و امنیت کشتی، کالای آن و پرسنل در یک بندر مستقیما در ارتباط با دقت عملی است که در قبل از تخلیه یا بارگیری و در خلالجابجایی کالاهای خطرناک باید انجام پذیرد.
یکی از پیش شرط های حمل و نقل ایمن کالاهای خطرناک این است که بطور مناسب در ارتباط با موارد ذیل عمل شده باشد:
– شناسائی
– مقدار داخل بسته بندی
– بسته یا جعبه
– بسته بندی
– چینش درست و محکم
– علامت گذاری
– برچسب و یا پلاکارد
– اسناد لازم
این موارد نه تنها در محوطه های بندری بلکه در کلیه مکان های دیگر از جمله انبار خریدار کالا نیز باید رعایت شود.
در زنجیره حمل و نقل کالاهای خطرناک عوامل حمل و نقل زمینی، بندری و دریائی درگیر می باشند، و لازم است کلیه افراد مسئول نکات فوق را بعنوان پیش شرط رعایت کنند. و تمام اطلاعات مربوطه را در این زنجیره رد و بدل نموده تا کالا بدست گیرندهیا صاحب آن برسد. باید توجه نمود که الزامات مختلفی ممکن است در روشهای مختلف مد نظرباشد.
اساس حمل و نقل ایمن کالاهای خطرناک بر اعمال مقررات حمل و نقل و جابجایی این کالاها بطور درست و دقیق بوده و اینکه تمام افراد درگیر آگاهی از خطرات آنها داشتهو جزئیات مقررات را بخوبی درک نمایند. این امر فقط با برنامه ریزی مناسب و آموزش و بازآموزی اشخاص ذیربط امکان پذیر است.
بررسهای انجام شده توسط بسیاری از مسئولین قانون گذار در کشورهای مختلف حاکی از این است که فعالیتهای آموزشی از اصلی ترین نکات در این امر است.