سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم یاسری – مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی کشتیرانی

چکیده:

با توجه به سهم اندک جابجایی کانتینر توسط حمل و نقل ریلی در این مقاله سعی شده ابتدا حمل و نقل چند وجهی معرفی شود و از آنجائیکه حمل و نقل چند وجهی در کالاهای عمده ،فقط با کانتینر میسر و مقرون به صرفه می باشد لذا مزایای حمل کالا با کانتینر , روند تجارت کانتینر تا سال ۲۰۰۶ در دنیا توضیح داده شده است پس برای اثبات اینکه جهان نیز به سمت حمل و نقل کانتینری روی آورده است ،ظرفیت و عملکرد چند بندر کانتینری در مناطق مختلف دنیا و ظرفیت کشتیهای کانتینر بر و روند گسترش آن ذکر شده است و در انتها به داخل کشور و بندر شهید رجائی بعنوان بزرگترین بندر عملیاتی ایران توجه داده شده و به مشکلات حمل و نقل ریلی وسهم اندک آن با توجه مزیتهای بالقوه این شیوه حمل و در نهایت پیشنهاداتی جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در زمینه کانتینر ارائه شده است.