سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر سید عباس طباطبایی – استادیار بخش عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر اردلان داودی منجزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

رشد و توسعه کلانشهرها باعث افزایش استفاده مردم از وسایل نقلیه شخصی شده است. این پدیده باعث ازدحام وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهر، آلودگی های زیست محیطی ( صوتی هوا) و کاهش فضاهای شهری خواهدشد. متاسفانه این پدیده به شکل یکی از مهمترین مسائل حمل و نقل شهری بروز پیدا کرده است. در این پژوهش ابتدا به اهمیت حمل و نقل عمومی از لحاظ مصرف سوخت، آلودگی های زیست محیطی و کاهش ازدحام ترافیک اشاره شده است. سپس عملکرد شبکه اتوبوسرانی شهر اهواز مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در این تجزیه و تحلیل، سهم اتوبوسرانی در آلودگی هوا تعداد ناوگان، طول تحت پوشش، سرعت شبکه اتوبوسرانی شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای دنیا، مقایسه عملکرد شبکه اتوبوسرانی خصوصی و عمومی با یکدیگر بررسی شده است و در پایان به راهکارهای لازم جهت تقویت و افزایش استفاده مردم از سیستم اتوبوسرانی در کلان شهرها اشاره می شود.