سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر اغوانی –

چکیده:

توسعه شهرهاو افزایش جمعیت آنها، درهر شرایطی تامین ارتباطات و جابه جایی جمعیت در انجام فعالیت ها را ضروری می سازد . یعنی اگر در عرصه فضایی شکل دهنده نیازهای جمعیت شهرها که شامل «کار»، «سکونت» و «گردشگری و گذران اوقات فراغت» می شود، عامل «حمل و نقل» به عنوان ترنمکمل سه رکن یاد شده، حضور و بقا در پهنه شهرها رامیسر می سازد.
مساله ترافیک درکلانشهر تهران امروزه به عنوان یکی از حادترین و پیچیده ترین مشکلات شهری جلوه می نماید. حمل و نقل یا به عبارتی صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از نیازهای بسیار ضروریجهان معاصر مورد توجه خاص می باشد. این مقوله در سطح شهرها بویژه شهرهای بزرگ به صورت بارزی آشکار گشته و تمامی زوایای زندگی شهری را در بر گرفت ه است.روشن است که کارایی سیستم شهری با کارایی و رشد اقتصاد شهرکشور در ارتباط است و بر این اساس است که با ناکارآمدی سیستم خمل و نقل شهری نیز اقتصاد با مشکل مواجه میشود.
سیستم و یا شبکه حمل و نقل امروزه به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم توسعه، نقش و جایاه خاصی در مجموعه شهری کشورهای مختلف دارد. شبکه ارتباطی (حمل و نقلی) همانند رگ های بدن انسان، حیات وزندگی را به شهر می بخشد. ضعف و ناکارآمدی هر جزء و یا بخشی از این شبکه، منجر به کاهش کارایی کل سیستم و بر بخش های دیگر نیز تاثیرات بسیاری می گذارد. حمل و نقل مقوله ای است که نهایتا منجر بهجابجایی مکانی انسان، حیوان،کالا و وسایط نقلیه از نقطه ای به نقطه دیگر می شود. این مقوله امروزه آنچنان زندگی و حیات شهری را متاثر ساختهکه تصور زندگی بدون آن تقریبا دور از ذهن است.